Fler svenska flaggor i svenska adelsvapen


Skribent: Tomas Bragesjö

Den svenska flaggans historia kan delvis läsas ur svenska adelsvapen, där det framgår att den svenska flaggan fram till 1800-talet uteslutande ses som ett svenskt tecken till sjöss.

Sökandet efter svenska flaggor i svenska adelsvapen fortsätter. Den första genomgången publicerades i Vapenbilden nr 110:2017. En webbartikel om svenska flaggor i finska adelsvapen har också publicerats och nu kommer det tre. Liksom tidigare är det tydligt att nästan alla svenska vapen som listas här har en koppling till flottan. De som avviker är några som rör 1800-talet där den adlade har fått en svensk flagga med Karl XIV Johans monogram på sig bakom skölden.

Mina källor till denna artikel är främst ”Svensk Wapencd” av Jonas Hjelm och ”Ointroducerad Adels kalender”.

Strömfelt SvG 106

Konteramiralen Carl Axel Strömfelt upphöjdes till greve 1799 jämte sin bror amiralen Fredrik Georg Strömfelt med villkoret huvudmännen är grevar. Har en tretungad svensk flagga på ena hjälmen.

Gathenhielm SvA 1496

Kommendören vid amiralitetet Christian Gathe adlades 1715-12-29 Gathenhielm jämte sin bror kaparen Lars Gathe. Har två svenska tretungade flaggor på hjälmprydnaden.

Hederstierna SvA 1543

Konteramiralen Erland Scherna adlades 1717-11-20 Hederstierna jämte sina bröder. Har fyra tretungade svenska fanor som hjälmprydnad.

Wagenfelt SvA 1686

Viceamiralen Henrik Wagenfelt adlades 1719-11-10 jämte sin bror konteramiralen Fredrik Wagenfelt. Har två tretungade svenska fanor som hjälmprydnad.

af Wirsén SvA 2221

Överstelöjtnanten vid arméns flotta Carl Johan Wirsén adlades af Wirsén 1812-03-19 med villkoret att huvudmannen har adlig värdighet. Har en helblå tretungad flagga och en svensk tretungad flagga som hjälmprydnad.

Zacco nr 2203

Daniel Zachau adlades 1809-06-29 med villkoret att huvudmannen har adlig värdighet. Den adlade var överste i flottorna och vid amiralitetet. En svensk tretungad flagga som ena hjälmtäcket.

Cederström SvG 135

Amiralen Olof Rudolf Cederström upphöjdes till greve 1819-05-11 där huvudmannen har grevlig värdighet. Har en svensktretungad flagga på en flaggstång som hjälmprydnad. En gren av den ursprungliga ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 12 bland friherrar 1818-09-28.
Nauckhoff SvF 343

Viceamiral Henrik Johan Nauckhoff upphöjdes till friherre 1813-01-20 där huvudmannen är friherre. Har en svensk tretungad flagga i fält 2 och 3 som tillkom i vapenförbättringen.

af Jochnick SvA 2301

Översten Jonas Jochnick adlades af Jochnick 1822-08-14 med villkoret att huvudmannen har adlig värdighet. Den adlade bevistade fälttågen i Pommern 1805–1807, Norge 1808–1809 och Tyskland 1813. Som hedersbevis fick den adlade två svenska flaggor bakom skölden där flaggorna har Karl XIV Johans monogram på sig.

af Klint SvA 2185

Översten vid amiralitetet Erik Klint, adlades af Klint 1805-03-01. Två svenska tretungade flaggor bakom skölden.

Seton SvA 2139

Skotsk ätt som naturaliserades 1785-11-10. Har en båt men en svensk flagga som hjälmprydnad. Sonen till en av de adlade inträdde i svensk örlogstjänst året efter adlandet.

Rosensvärd SvA 2144

Adlad 1781-09-27. En gren adlad 1809-05-28, adopterad 1809-06-29 enligt 37 § R F, introducerad 1897. Den ursprungliga adlade var överstelöjtnant vid amiralitet. Har en svensk tretungad flagga som hjälmprydnad.

Ulfsparre af Broxvik SvF 37

Amiralen Åke Ulfsparre upphöjdes till friherre 1653-02-18. Har en svensk tretungad flagga som hjälmprydnad och en bepansrad arm hållande en svensk flagga i ett fält som tillkom i vapenförbättringen.

von Unge SvA 1465

Viceamiral Olof Unge adlades 1712-09-15 von Unge. Har två svenska tretungade fanor som hjälmprydnad.

Nordenstierna SvA 2165

Viceamiral Olof Martin Fust adlades 1736-06-17 Nordenstierna jämte sin äldre bror, men före honom. Har två tretungade svenska fanor som hjälmprydnad.

von Rajalin SvA 1903 SvF 317

Viceamiral Tomas Rajalin adlades 1741-04-28 von Rajalin. En gren blev senare upphöjd till friherrlig värdighet. Har två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

von Castanie SvA 1691

Amiralitetskapten Joakim Christoffer Castanie adlades 1719-11-14 von Castanie. Har två svenska tretungade flaggor som hjälmprydnad.

Siöstierna SvA 1303

Kommendören vid amiralitetet Otto Kröger adlades Siöstierna 1693-09-28. Har två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Af Ekenstam SvA 2220

Nils Adolf Ekenman adlades 1810-05-03 af Ekenstam med villkor att huvudmannen har adlig värdighet. Var tjänstgörande inom örlogsflottan, sist överste. Två svenska flaggor som hjälmtäcke.

Götherhielm SvA 1539

Skeppskapten och sedermera kommendörkaptenen Johan Alexander Göthe adlades Götherhielm 1717-11-16. Två svenska tretungade flaggor som hjälmprydnad.

Bielkenstierna SvF 28

Bisittaren i amiralitetskollegium Claes Hansson upphöjdes till friherre 1652. Har en svenskt tretungad flagga som hjälmprydnad.

Cronhawen SvA 1828

Amiralitetskapten Paul Unbehaven blev adlad Cronhawen 1727. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Orrsköld SvA 2131

Överkommissarie vid amiralitetet Lars Orre adlades 1773 Orrsköld jämte sin bror majoren vid galärflottan Samuel Fredrik Orre.

von Otter SvF 150

Överkommissarien vid amiralitetet Salomon Otter blev adlad von Otter 1691 och sedan upphöjd till friherre 1719. I fält 1 och 4 finns en svensk flagga med snäckskal på korset.

Rodersköld SvA 305

Amirallöjtnant Lars Bubb adlades Rodersköld 1642. Har en svensk tretungade flagga som hjälmprydnad.

Anckarhjelm SvA 700

Amiralitetslöjtnant Mårten Cirtstiensson adlades Anckarhjelm 1661. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Strusshjelm SvA 400

Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad. Den adlade var amiral.

Strussflycht SvA 443

Amirallöjtnant Daniel Jönsson Strutz adlades Strussflycht 1648. Två svenska tretungade flaggor som hjälmprydnad.

Strussköld SvA 623

Kapten i flottan Jesper Svensson adlades Strussköld 1646. Tre svenska tretungade flaggor som hjälmprydnad.

Sjöhjelm SvA 656

Den adlade var verksam inom flottan, troligen kapare. Två svenska tretungade fanor som hjälmprydnad och på skölden en båt med en svensk flagga.

Barck SvA 722

Överlöjtnant vid amiralitetet Jöran Olofsson Barck adlades 1663.
En svensk tretungad flagga som hjälmprydnad.

Stockenström SvA 858

Anders Stockenström, adlades 1674. Farfar Anders Henriksson var direktör i skeppskompaniet och fadern Lorentz Stockenström bruksägare. Fyra svenska tretungade fanor som hjälmprydnad.

Gyllenspak SvA 901

Anders Spak adlades Gyllenspak 1676. Den adlade var kommenderad på Stenbocks amiralsskepp Kronan i 1675. Fyra svenska tretungade fanor som hjälmprydnad.

Lauw SvA 957

Konteramiralen Frans Lou adlades Lauw 1680-01-27. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Anckarklo SvA 1101

Skeppskapten Axel Hägg adlades Anckarklo 1686. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Gyldenboij SvA 1128

Kommendör vid svenska amiralitetet Erik Boij adlades Gyldenboij 1688. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Anckarcrantz SvA 1144

Kapten vid amiralitetet Hans Vilhelm Lamb adlades Anckarcrantz 1688. Två tretungade svenska flaggor som hjälmprydnad.

Anckarcreutz SvA 1145

Kommendör vid amiralitetet Johan Brandt adlades Ankarcreutz 1688. En svensk tretungad flagga som hjälmprydnad.

 

Du gillar kanske också...