Leif Påhlsson 1935–2019

Skriftställare Leif Påhlsson, Göteborg, har avlidit vid en ålder av 84 år. Han var en flitig heraldisk skribent och kongressdeltagare samt verksam inom flera föreningar.

Många artiklar om heraldik, genealogi och faleristik har flutit ur Leif Påhlssons produktiva penna. Under 1960-talet ingick han i redaktionskommittén för Heraldisk Tidsskrift och han var redaktör för Kalender över Ointroducerad adels förening 1970.

1960 var Leif Påhlsson med och grundade Västra Sveriges Heraldiska Sällskap vars vice ordförande han var. När övriga styrelsen i VSHS bildade Svenska Heraldiska Föreningen 1976 fortsatte han att driva sällskapet som dess ordförande.

Som heraldiker i Göta Provinsialloge inom Svenska Frimurarorden bistod Leif Påhlsson i antagandet av många nya vapen. Han var även hedersledamot av Heraldiska Samfundet.

Du gillar kanske också...