Sagerlund, Vladimir A.

Sagerlund, Vladimir A.

Sköld: Sköld genom ett sänkt inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda hjärtan, och blått, vari en gyllene stjärna. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med beväring av guld...

Garneij, Bo

Sköld: I rött två avstötta sparrar av guld, däröver en ginstam av silver belagd med en kil mellan en stråle ned från dexter och en stråle ned från sinister, allt grönt. Hjälmtäcke: Rött och...

Augustin, Hans

Sköld: Delad i svart, vari två korslagda sablar med klingor av silver och fästen av guld, och silver, vari ett rött brinnande hjärta. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två uppskjutande bepansrade armar av...

Kronqvist, Patric

Sköld: I rött ett ankare av silver omgivet av två ekkvistar av guld uppskjutande genom en öppen krona av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett ankare av silver med en tross av...

Benestam, Cissela

Sköld: I guld två korslagda svarta benknotor ovan åtföljda av tre bjälkvis ordnade röda hjärtan. Teckning: Martin Trägen

Eckerström, Andreas

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar. Hjälmtäcke: Rött fodrat...

Småberg, Thomas

Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med en lindorm av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två horn, dexter av silver, besatt med sex blå fänikor belagda med lindormar av...

Boström, Patrick

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari en uppstigande sol av guld, och blått, allt överlagt med ett treuddigt svärd av guld med klingor av silver. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Denyo, Felix

Sköld: I svart en uppslagen bok av guld belagd med två röda georgskors, åtföljd ovan av en åttauddig stjärna av guld och nedan av en stam av guld bildad av ett som en tinnskura...

Holmberg, Svante

Sköld: I guld en blå väderkvarn, stående på ett svart treberg belagt med en brinnande kula av guld och åtföljd av fyra röda rosor. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande stork med...