Roads, Elizabeth

Roads, Elizabeth

Sköld: Or a saltire Gules on a chief also Gules on a pale Argent a cross engrailed Sable. Hjälmprydnad: From a Wreath of Or and Gules a dexter Arm in armour embowed the hand...

Törnros, Karl Johan

Sköld: I silver en sänkt sparre i blått, belagd med två kräftor av silver, ovan åtföljt av nio femuddiga stjärnor i blått och nedan av en röd ros med blombotten av guld och gröna...

Sundin, Malin

Sköld: Medelst vågskura kluven i svart, vari en hammare ovan åtföljd av två stjärnor, och silver, vari en näckros ovan åtföljd av två stjärnor, allt av motsatta tinkturer. Teckning: Martin Trägen

Olbers, Göran

Sköld: I silver ett ur mark växande olivträd, allt grönt. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En duva av silver med en grön olivkvist i näbben. Registrering: SV-214 Teckning: Ronny Andersen

Månstigen, René

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en dextervänd halvmåne av guld, och grönt. Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Mellan två buffelhorn av guld belagda...

Grip, Lars

Sköld: Kluven i blått, vari ett avslitet griphuvud av silver med röd beväring, och silver, vari ett rött latinskt kors, däröver en ginstam av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver. Hjälmprydnad:...

Forssell, Karl-Erik

Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre femuddiga stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver. Registrering: SV-492 Teckning: Kim Dohm-Hansen

Pileborg, Simon

Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvistar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i silver och blått....

Angmyr, Fredrik

Sköld: I silver en svart korp med lyftade vingar i fötterna hållande en röd fackla, allt över en av vågskura bildad blå stam. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En dödskalle av silver mellan...

Rossi, Massimo

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna mellan ett grönt träd och ett rött lejon uppväxande från respektive stående på delningslinjen, och ett fält medelst vågskuror nio gånger delat...