Pileborg, Simon

Pileborg, Simon

Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvistar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i silver och blått....

Angmyr, Fredrik

Sköld: I silver en svart korp med lyftade vingar i fötterna hållande en röd fackla, allt över en av vågskura bildad blå stam. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En dödskalle av silver mellan...

Rossi, Massimo

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna mellan ett grönt träd och ett rött lejon uppväxande från respektive stående på delningslinjen, och ett fält medelst vågskuror nio gånger delat...

Milejski, Severus August

Sköld: Kluven i svart och silver och belagd med en sänkt sparre av motsatta tinkturer, sparren åtföljd ovan av en droppe kluven i silver och rött och åtföljd på sidorna av två anfallande och...

Turesson, Kenneth

Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari en älghornskrona av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Stålnacke, Ulrika

Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari en älghornskrona av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Silfverschiöld, Jonny

Sköld: Styckad i silver och blått belagd med ett sittande lejon styckat i svart och guld med röd beväring, allt ovan åtföljt av en ginstam, två gånger kluven i blått, vari en liggande måne...

Stenkilsson, Theodor

Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari en blå femuddig stjärna, och blått, vari en sinistervänd ål av silver med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En lyra av silver. Registrering:...

Ershag, Pär

Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, allt inom en bård av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan...

Ariander, Örjan

Sköld: I blått en fläkt drake av silver med ögon, beväring och vingmembran av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Mellan två femuddiga stjärnor av silver en bepansrad hand av silver, hållande ett...