Wennerström, Sten

Wennerström, Sten

Sköld: Azure, a chevron Or between three roses of the Second seeded of the First, on a chief Or a tower Proper between two eagles’ heads respectant Gules. Above the Shield is placed an...

d’Avignon, Henrik

Sköld: Fält av blått, tre gyllene örnar, ställda två över en. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En gyllene örn. Registrering: Ointroducerad Adels Kalender Teckning: Ronny Andersen

Lyshöi, Michael

Sköld: I rött fält ett uppskjutande påskljus med låga, allt av silver och med ljuskrets och spikar av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Mellan fyra spikar av guld en uppskjutande lans av...

Hortlund, Alexander

Sköld: I fält delat i silver och rött en över delningslinjen genomgående kedja av motsatta tinkturer, åtföljd ovan av en röd druvklase med blad och stjälk av guld och nedan av ett avslitet varghuvud...

Ekström, Göran

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari en stolpvis ställd gren med tre eklöv och två ekollon åtföljd nedan av två liljekors, allt blått, och blått, vari ett bevingat hjul åtföljt ovan av...

Svartström, Robin

Sköld: I silver en av vågskuror bildad svart höjd spets vari ryggsidan av en uppstigande kvinnogestalt klädd i dok med armarna utsträckta efter sidorna, allt av silver, hållande i vänster hand ett ankhkors av...

Stenlund, Leif

Sköld: I rött en balk av hermelin belagd med en röd fjäderpenna, åtföljd ovan av tre träd, två över ett, och nedan av tre stenbumlingar, en över två, alla av silver. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Proschwitz, Austin von

Sköld: I rött en huvudlös stegrande häst av silver åtföljd nedan av en av karvskura bildad stam, av karvskura tre gånger delad i guld och rött. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Lemne, Gösta

Sköld: Delad genom en av vågskuror bildad blå sträng i silver, vari ett på strängen seglande blått tremastat segelfartyg, och guld, vari en röd ros. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En...

Järnroos, Daniel

Sköld: Genom tinnskura delad i grönt, vari en uggla av guld med lyftade vingar, och guld, vari en svart ros. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett gudslamm av silver bärande på en korsstav...