Lentén, Bo

Lentén, Bo

Sköld: I blått en uppstigande fläkt grip av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett liljekors av guld mellan två blå örnvingar. Teckning: Kim Dohm-Hansen

Wasberg, Alexander

Sköld: I blått ett treberg av guld med en på treberget ställd kornkärve av guld, sammanhållen av ett rött band och med ett uppskjutande spänt armborst av guld med röd pil och sträng. Hjälmtäcke:...

Sander, Joakim

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med...

Johansson, Bo

Sköld: I guld en blå bepansrad arm, på vars hand en sinistervänd svart kråka och på vars axel en röd tupp, allt åtföljt ovan av en blå ginstam belagd med fem femuddiga stjärnor av...

Hasselhuhn, Jonas

Sköld: Kluven i rött och silver vari en enmastad båt i motsatta tinkturer hållen av dexter en sinistervänd grip av silver och sinister av ett rött dubbelsvansat lejon, allt över en av vågskura bildad...

Constantinescu, Silvia Viorica

Sköld: Delad i guld, vari en röd balansvåg åtföljd av två motvända uppresta gröna kinesiska drakar med röd beväring, och blått, vari tre öppnade böcker av guld, två över en. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med...

Wastesson, Fredrik

Sköld: I rött en femuddig stjärna av guld över två mot varandra vända uppresta bakåtseende hundar av silver med blå gördlar. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende hund av silver med...

Carlsson, Hugo

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och taggar, allt svart. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver....

Daun, Andreas

Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda simmande och motvända, allt inom en bård av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna...

Stiernerbielke, Lars

Sköld: I blått två leoparder av silver krönta med öppna kronor av guld, åtföljda ovan av en ginstam av silver belagd med tre röda sexuddiga stjärnor. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppkommande...