Kronqvist, Patric

Sköld: I rött ett ankare av silver omgivet av två ekkvistar av guld uppskjutande genom en öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett ankare av silver med en tross av guld mellan två röda vingar med vingpennor av guld.
Registrering: SV-681
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...