2016 års förtjänstmedaljörer

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2016 års förtjänstmedaljer till Magnus Bäckmark, Lars O. Lagerqvist och Alexander Ulltjärn.

Styrelsen har velat uppmärksamma svensk numismatiks nestor, samt två föreningsaktiva varav den ena även framstående heraldisk konstnär.

Magnus Bäckmark

Motivering: För sina insatser för heraldiken i Sverige i allmänhet och för sitt arbete i Svenska Heraldiska Föreningen i synnerhet. Magnus har gjort en monumental insats för Vapenbilden, som under hans långa tid som redaktör genomgick en fantastisk utveckling. Som heraldisk konstnär har han en högst personlig och lättigenkännlig stil. Med känslig penna kombinerar han en inbjudande sagolyster med en stringent förmåga att levandegöra sina bilder.

Porträttbild Magnus Bäckmark 20150225

Magnus Bäckmark föddes 1974 i Lidingö och har varit verksam i Stockholmsområdet sedan dess, undantaget sin studietid i Örebro där han tog en fil kand i kommunikations- och litteraturvetenskap. Magnus har sedan 1998 arbetat heltid i den egna firman Gröna stubben där verksamheten är delad mellan vapenteckning och släktutredning. Gröna stubbens webbplats som etablerades 1998 var en tidig heraldisk kunskapskälla på internet, särskilt om ofrälse släktvapen i Sverige kända från sigill från främst 1600- och 1700-talen. Magnus har gett ut ett antal böcker där särskilt Heraldiken i Sverige (2001, tillsammans med Jesper Wasling), Kyrkans märken: vapen, stämplar, sigill, emblem (2006, tillsammans med Marcus Karlsson) och Mantalsforska! Släktforskning i mantalslängder (2015) bör nämnas. Han kom med i SHF 1999 och blev invald i styrelsen 2001, varvid han tillträdde som redaktör för Vapenbilden. Magnus kom att vara redaktör för 41 nummer av Vapenbilden under de följande 13 åren, satt kvar i redaktionen en tid och lämnade sedan både den och styrelsen 2015. Han är redaktör för Svenska Släktkalendern sedan 2000, och medarbetare i redaktionen för tidskriften Släkt och Hävd. Magnus är även Timmermansordens vapenmålare sedan 2002 och sitter i Heraldiska Samfundets styrelse. På det genealogiska området har han följt utvecklingen av DNA-jämförelse och gett ut Genvägar: praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning (2012, 2:a utökad utgåva 2013) – den första publikationen på svenska i ämnet. Han är en flitigt anlitad föredragshållare, särskilt i ämnet DNA-jämförelse.

Lars O. Lagerqvist

Motivering: För sin breda gärning inom kulturhistoria och främst numismatiken. Mynt och medaljer är heraldikens slagna kulturbärare – avgörande för vår förståelse för statssymbolernas utveckling. Lars har under decennier bjudit på ett lärt flöde av böcker och artiklar vars omfång söker sin like. Denne svensk numismatiks nestor  visar vackert tex i Vapenbilden hur mynt och heraldik går hand i hand. Dessutom en av våra mest långvariga medlemmar!

LarsOLagerqvist--Portrait_small

Lars Olof Lagerqvist föddes i Stockholm 1929 och har bott och verkat där eller i dess omnejd fram till för några år sedan då han flyttade till Kristianstad. Lars läste vid Stockholms universitet och blev filosofie kandidat i historia, klassisk fornkunskap och religionshistoria 1952 och dito licentiat i historia 1961. Han vann anställning vid Kungl. Myntkabinettet 1951 och var fram till 2010 sedan knuten dit i olika roller, bland annat som dess chef 1983–92. Lars har även haft poster vid utrikesdepartementets bibliotek, Riksantikvarieämbetet samt Statens historiska museum, där han blev förste antikvarie 1965 och var förste intendent och chef för studieenheten 1975–77. Lars har skrivit en mycket lång rad böcker inom numismatik, historia och kulturhistoria, bland annat standardverket Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt (1970) vars klassificering blivit normgivande. För heraldiskt vidkommande bör särskilt nämnas den mäktiga Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl XVI Gustaf: samling Julius Hagander (1996). Mer allmänt känd är han kanske för sina många böcker om svensk historia och Sveriges regenter. Lars har också varit en synnerligen produktiv artikelförfattare i tidskrifter som Nordisk numismatisk unions medlemsblad, Svensk numismatisk tidskrift (hette före 1986 Myntkontakt) och även Vapenbilden. Samt i Fornvännen, Myntkontakt och Gastronomisk kalender, för vilka han även varit redaktör. Lars har varit aktiv i Svenska numismatiska föreningen, som sekreterare i nästan 20 år och som ordförande 1973–78, samt i Svenska arkeologiska samfundet vars ordförande han var 1987–89. Han är hedersordförande i Fédération Internationale de la Médaille d’Art (FIDEM) och i Bernadotte-Musei Vänner. Lars var konungens medaljvårdare 1985-2012 och är korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien sedan 1992. Lars har varit medlem i SHF sedan 1978, under nästan hela föreningens existens.

Alexander Ulltjärn

Motivering: För sitt engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen och särskilt för sina ovärderliga insatser för vår webbplats, vårt fönster mot världen. Alexanders arbete har spänt över hela registret från hemsidan till forumet Heraldica och databasen Källan, från tekniska djupdykningar till quizmaster och ansvarig för självstudiekursen i heraldik, samt som aktiv i Sockenheraldiska institutet.

alexander

Alexander Ulltjärn föddes 1971 i Åtvidaberg i Östergötland men bodde sedan på de mest skilda platser i världen (bla Chile) och Sverige fram till 1991 då han inledde studier till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. Efter examen fick han anställning på Ericsson i Linköping och är kvar där sedan dess. Heraldiken är ett intresse sedan barnsben och till SHF hittade Alexander 2004 tack vare Magnus Bäckmarks webbplats ”Gröna stubben” och dennes och Jesper Waslings bok ”Heraldiken i Sverige”. Alexander blev föreningens webbredaktör 2005 och valdes in i styrelsen året därpå. Han verkade som webbredaktör och webbmaster till 2013, när han lämnade styrelsen. Han jobbade med webbplatsen, databasen och forumet, både med teknik och också innehåll. Alexander var ansvarig för självstudiekursen i heraldik och var aktiv i Sockenheraldiska institutet. Förutom heraldikintresset är Alexander en motionär av rang med Svensk klassiker och Ironman innanför bältet, utöver nästan 40 maraton.

Henric Åsklund

Du gillar kanske också...