Förbjudna symboler

Tidigare publicerad i Vapenbilden.
Ursprungligen utlagd mars 1998.

Med en principiellt viktig dom, som avkunnades i Högsta Domstolen den 17 oktober 1996, har HD i praktiken förbjudit bärande av nazistiska eller rasistiska symboler på kläder. Men det gäller bara när symbolerna har en koppling till viss åsiktsyttring, nämligen idéerna om rasöverlägsenhet och rashat.

Domstolen fastslår att bärande av dessa symboler är spridande av rasistiska budskap. Det var en 17-årig gotlänning som dömdes till hundra dagsböter för hets mot folkgrupp. Han hade burit svarta kläder med rasistiska symboler med viss koppling till åsikter om rasöverlägsenhet och rashat. I den dömde 17-åringens fall var det emblem med den tyska örnen, ett solhjul eller keltiskt kors och ”odalrunan”, i dessa kretsar kallad livets träd. ”Framförallt örnen – med sin koppling till Tredje riket – uttrycker missaktning med andra folkgrupper än den nordiska”, menar HD som även nämner hakkorset. Detta fanns inte med bland 17-åringens märken men nämns ändå i HD:s dom som förbjudet i detta sammanhang.

Tidigare har tingsrätter ute i landet gjort helt olika bedömningar av armbindlar med hakkors, Hitlerhälsningar och andra rasistiska budskap. Polisen är nöjd med det klara domslutet och säger: ”Nu vet vi när vi kan ingripa mot hakkorsarmbindlar m m. Tidigare har oklarhet rått om vilket lagrum som gällt, om armbindeln varit ett brott mot uniformslagen, förargelseväckande beteende eller annat. Nu har HD:s dom fastslagit att det lagrum som skall tillämpas är hets mot folkgrupp.”

Carl-Axel Rydholm

 

Du gillar kanske också...