Alm, Bernt

Sköld: I blått ett balkvis ställt almlöv av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En med röd låga brinnande blå granat mellan två vingar av silver.
Registrering: SV-332
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...