Åman, Stefan

Sköld: I guld tre av vågskuror bildade röda ginbalkar och däröver en röd ginstam belagd med en ros av silver mellan två motvända avslitna lejonhuvuden av guld med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta röd och belagd med en ros av silver, och de båda yttre av guld.
Registrering: SV-31
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...