Andersson, Jan

Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två motvända tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld.
Registrering: SV-422
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...