Sixten, Kristoffer

Sköld: I blått en strålande fyr av guld, däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med tre runda sköldar av silver, vardera med en blå bård förenad med ett blått genomgående kors och i mitten en blå rundel, belagd med en mindre rundel av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En Justitiafigur med en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra, allt av guld.
Registrering: SV-339
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...