Arvidsson, Stefan

Sköld: I silver ett rött brinnande hjärta, däröver en grön ginstam belagd med en liggande ekorre med höjt huvud av silver och med röd beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande ekorre av silver med svart beväring hållande ett rött brinnande hjärta, allt inom en krans av två gröna tallkvistar, överst mötande en röd femuddig stjärna, från vars nedre spetsar en grön störtad femuddig stjärna är kopplad.
Registrering: SV-750
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...