0

Bäckmark, Magnus

Sköld: Kluven: 1. Medelst sågskura styckad i silver, vari en svart vinge, och svart, vari en vinge av silver, 2. I grönt fält två av vågskuror bildade bjälkar av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm av silver svingande en störtad grön stubbe.
Teckning: Magnus Bäckmark

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar