Bengtsson, Lukas

Sköld: I silver en av en grön vindeväxt bildad ginsträng överlagd med en blå blomma, allt åtföljt ovan av tre blå blommor, två över en, nedan av tre blå blommor, en över två.
Registrering: SV-743
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...