Carlström, Joakim

Sköld: I rött fält tre femuddiga stjärnor av silver ställda i ginbalk mellan två av vågskuror bildade ginbalkar av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av silver mellan två röda vingar med vingpennor av guld.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...