Christierson, Carl-Thomas von

Sköld: En blå Skiöld, hwaröfwer går en Bande af Silfwer emellan ett Hiortehufwud och en Wichtskåhl, bägge af gull, warandes sielfwa Banden zirad med trenne röda Musslor.
Hjälmtäcke:
Krantzen och Löfwärcket är af gull, silfwer, blått och rödt.
Hjälmprydnad:
Ofwan på Skiölden står en öppen Tornerhielm, öfwer hwilcken lyser en gyllende Sool, ofwanföre twänne blå Strutzfiedrar.
Registrering: Finska Riddarhuset, A110 och Svenska Riddarhuset, A1725
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...