Edqvist, Erik

Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver med skaftet åt höger.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande i sin vänstra tass en yxa av silver.
Registrering: SV-440
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...