Ershag, Pär

Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, allt inom en bård av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan bär.
Registrering: SV-637
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...