0

Grönlund, Per

Sköld: I guld en grön sparre, vari tre uppväxande lövträd av guld, och nedan åtföljd av en röd ros.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två oxhorn kluvna i grönt och guld respektive guld och grönt och vardera besatt med en sexbladig guldranka en trädtopp kluven i grönt och guld och med tre toppblad av guld, stammen belagd med tre röda rosor fästade på en guldtriangel.
Registrering: SVR 534/1997
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar