Grunnan, Per-Anders

Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver med röd beväring följande varandra i cirkel.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.
Registrering: SV-624
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...