Hedman, Billy

Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå öppen krona.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En sittande fjällripa av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.
Registrering: SV-425
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...