Hofmann, Adam

Sköld: Av en smal balk av silver delad i blått, vari tre av vågskuror bildade bjälkar av guld överlagda med en fläkt duva av silver med röd beväring, och rött, vari en edelweiss-blomma av silver med pistiller av guld.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring och med halssmycke av guld hållande i höger tass en fjäderpenna av guld och i vänster tass ett svärd av guld med klinga av silver, allt mellan två fanor med stänger och spetsar av guld samt tvåtungade fandukar, dexter röd med en smal ginbalk av silver, sinister blå med en smal balk av guld.
Registrering: SV-734
Teckning:
 Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...