Högström, Andreas

Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpennor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.
Registrering: SV-616
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...