Hübbert, Lena

Sköld: Styckad i silver, vari en grön tall, och grönt, vari en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön tall, framför stammen två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.
Registrering: SV-350
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...