Johansson, Joakim

Sköld: I grönt ett nedkommande örnben av guld med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande grönt örnben med tars och tår av guld och med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.
Registrering: SV-295
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...