Kallur, Björn

Sköld: Ginstyckad i silver, vari en framkommande röd björn med blå beväring, och i rött, vari tre störtade pilar av silver, ställda stolpvis, balkvis respektive ginbalksvis, de två förstnämnda nedskjutande och den sistnämnda på längden synlig till hälften invid ginstyckningssnittet.
Registrering: SV-277
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...