Kenninger, Robert

Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.
Registrering: SV-418
Teckning: Magnus Bäckmark

Du gillar kanske också...