0

Klitte, Ingela Knutsson

Sköld: I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst en trebergsskura bildad ginstam av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.
Registrering: SV-231
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar