Wikman Krafve, Johan

Sköld: I blått en örn av guld med vardera vingen belagd med en blå treklöverbladsstängel, därunder en av en vågskura bildad stam av guld, belagd med tre blå sjöblad med liljeformade inskärningar, ordnade två över ett.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En vinge av guld belagd med en blå genomborrad femblading.
Registrering: SV-267
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...