Lager, Cecilia

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av guld, ett lejon av guld med röd beväring hållande en lagerkrans av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett varghuvud av silver krönt med en krona av guld.
Registrering: SV-358
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...