Lindblom, Jan-Erik

Sköld: I grönt en lind av guld över en av en vågskura bildad stam av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lindblomma av guld.
Registrering: SV-517
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...