Lindemalm, Fredrik

Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En röd eld vari ett koppartecken av silver.
Registrering: SV-427
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...