Löfgren, Carl-Marcus

Sköld: I silver en svart panter, åtföljd ovan av en från sinister inkommande svart ekgren med gröna blad och nedan av en av karvskura bildad blå stam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart störtad stubbe.
Registrering: SV-386
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...