Moberg, Martin

Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med en yxa, båda av guld.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.
Registrering: SV-605
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...