Pagalias, Aristoteles

Sköld: I guld en arkitrav bjälkvis vilande på två joniska kolonner, allt rött och inom en röd meanderinfattning.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En örn av guld med utbredda vingar uppstigande från kapitälet av en jonisk kolonn av silver.
Registrering: SV-708
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...