Persson, Fix Lars

Sköld: I blått en gående drake av silver med röd beväring över en stam av guld och under en ginstam av guld belagd med tre röda liljor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver med röd beväring i klorna hållande en liljestav av guld.
Registrering: SVR 554/1999
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...