Pileborg, Simon

Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvistar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i silver och blått.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tekanna av silver.
Registrering: SV-654
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...