Roslund, Andreas

Sköld: I silver en röd ros med blombotten och foderblad av silver, däröver en röd ginstam belagd med tre uppväxande fembladiga lindträd av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett fembladigt lindträd av silver mellan två tjurhorn, vartdera delat i rött och silver och på utsidan försett med en kam av silver med tre uddar; på varje udd en röd ros med blombotten av silver.
Registrering: SV-336
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...