Sandell, Bo

Sköld: I rött fält tre sexuddiga stjärnor, två över en, av guld och däröver en av flamskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppskjutande klassisk lyra av guld på vardera sidan besatt med tre röda liljor.
Registrering: SVR 648/2004
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...