Stiernerbielke, Lars

Sköld: I blått två leoparder av silver krönta med öppna kronor av guld, åtföljda ovan av en ginstam av silver belagd med tre röda sexuddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande bepansrad arm av silver hållande ett svärd av guld, allt omgivet av fyra fanor, två på varje sida, med stänger av guld och med fandukar varannan blå och varannan av guld.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...