Stolt, Lars C

Sköld: I fält delat av en tinnskura i guld och rött ett balkvis ställt svärd åtföljt på vardera sidan av ett stolpvis ställt eklöv, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En till edgång uppsträckt röd hand mellan två av tinnskuror kluvna oxhorn, dexter i rött och guld, sinister i guld och rött, samt vartdera på ytterkanten besatt med fem eklöv av guld.
Registrering: SVR 12/1963
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...