Sundbom, Mikael

Sköld: I svart en sänkt störtad sparre av silver och däröver två korslagda pallascher av guld mellan tre treklöver, två över ett, av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En brinnande röd granat mellan två bockhorn av guld.
Registrering: SV-198
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...