Sunnqvist, Franka Sjöstrand-

Sköld: Kluven, i blått fält en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld [SUNNQVIST] samt i svart en naturlig sjöhäst av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta [SJÖSTRAND].
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En inom en blå hägnad uppväxande ek av guld med ekollon av silver.
Registrering: SV-59 och SVR 677/2006 [SUNNQVIST] SV-143 och SVR 713/2011 [SJÖSTRAND]
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...