Svanberg, Olof

Sköld: I blått en svan av silver med utbredda vingar och med svart beväring, försedd med en halsring varifrån en hängande lilja, allt av guld, stående på ett treberg medelst en vågskura delat i guld och blått, vari en ros av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande korsriddare av silver med ett rött georgskors på bröstet, med utsträckta händer, i höger hand hållande en druvklase med gröna blad och druvor av guld, i sinister en svart ekoxe.
Registrering: SV-500
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...