Svenback, Ingemar

Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande kopplade ringar av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter av guld.
Registrering: SV-424
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...