Virkkala, Kai

Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med tre störtade pilspetsar, två över en, inom en bård, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två vingar av silver.
Registrering: SV-365
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...