Wasberg, Alexander

Sköld: I blått ett treberg av guld med en på treberget ställd kornkärve av guld, sammanhållen av ett rött band och med ett uppskjutande spänt armborst av guld med röd pil och sträng.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd eka med vingar av guld.
Registrering: SV-652
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...