Wiberg, Sofia

Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.
Registrering: SV-568
Teckning: Sofia Wiberg

Du gillar kanske också...