Riddarhusets vapensköldar i nytt ljus – Program och föredragshållare

Symposium på Riddarhuset söndagen den 10 november i samarbete med Riddarhuset.

I ett heldagssymposium belyses Riddarhusets vapensköldar utifrån historiska och konstnärliga perspektiv. Bland talarna återfinns ett flertal av författarna till bokverket Riddarhusets vapensköldar. Symposiet hålls kl 10-16 och mot en deltagaravgift på endast 100 kr ingår en enklare lunch på plats, samt kaffe och kaka på eftermiddagen. Antalet platser är begränsat.

Anmälan senast den 31 oktober på Riddarhusets webbplats här.

Program och föredragshållare:

Portarna öppnas kl. 9.30 och seminariet inleds kl. 10.00.

  • Jan Samuelson, professor i historia vid Mittuniversitetet: ”Det svenska frälsets förvandling från medeltidens slut till Riddarhusets grundande”
  • Magnus Bäckmark, fil. kand, släktforskare och heraldisk konstnär, huvudförfattare till Riddarhusets vapensköldar: ”Jakten på allt från symbolik till målares identiteter – hur det gick till att skriva ’Riddarhusets vapensköldar’”
  • Martin Sunnqvist, jur dr och docent i rättshistoria, rådman, adjungerad universitetslektor vid Lunds universitet: ”Utvecklingen av de svenska adliga rangkronorna”

Klockan 12.15-­­13.30 Lunch

  • Leif Ericsson, Konstnär, Kungl. Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden: ”Vapenmålarnas måleritekniker”
  • Ann Grönhammar, fd intendent vid Livrustkammaren: ”Exotica i svensk heraldik – spår av morer, tatarer, goter och turkar”

Paus med kaffe och kaka

  • Öppet samtal mellan Magnus Bäckmark och riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld om enskilda vapensköldar, med allmän frågestund

Klockan 16:00 Avslutning

Du gillar kanske också...