SHF fick kulturstipendium

Svenska Heraldiska Föreningen har hedrats för sin publicistiska gärning med Götiska Förbundets kulturstipendium. ”Vi blev glatt överraskade och är mycket stolta över denna stora ära” sa ordförande Henric Åsklund vid förbundets högtidsdag.

”Götiska Förbundet tilldelar Svenska Heraldiska Föreningen 20 000 kr för dess publicistiska gärning inom heraldikens område genom tidningen Vapenbilden, föreningens hemsida och bokutgivning samt för dess arbete att sprida kunskap om heraldik i media och genom föreningens olika heraldiska projekt, vapenrullor och databaser.

Stipendiet överlämnades under förbundets högtidsdag som ägde rum den 14 april på Skansen Lejonet i Göteborg. Fästningen som sedan 1974 utgör Götiska Förbundets förbundsborg uppfördes under 1600-talet med Erik Dahlbergh som arkitekt. Under den ceremoniella högtidslogen lämnade stormästare Hans-Olof Hagberg över diplomet till Henric och till representanter för Bohus Elfsborghs Caroliner med vilka SHF delar 2018 års kulturstipendium. SHF representerades även av Pontus Rosenqvist.

Under den efterföljande middagen tackade Henric för det generösa stipendiet och lämnade över föreningens skriftserie som gåva till förbundet. Han presenterade varje volym som ett exempel på föreningens olika verksamheter och som en del av den publicistiska gärning som förbundet valt att uppmärksamma. Efteråt kom flera av deltagarna fram för att ge uttryck för sitt intresse och sin uppskattning för SHF:s arbete.

Götiska Förbundet är ett ordenssällskap som bildades 1815 och som sedan 1817 står under kungligt beskydd. Förbundet vill verka för en god utveckling av Sverige och har valspråket: Forntid – framtid – nutidens ansvar. Förbundet är bland annat huvudman för Svenska Flaggans museum som är inhyst i Skansen Lejonet.

 

Du gillar kanske också...