Stämman 2024 är över

Två dagar i Lund fyllda med heraldik och glada samtal. Det var det utfallet av vår träff den 16-17 maj.

Stämman inleddes med tre föredrag av Elisabeth Roads, Carl-Thomas von Christierson och Thomas Småberg. Därefter höll vi stämma där några viktiga förändringar är värda att ta upp.

1. Björn Fridén avtackades i styrelsen och ersattes av SusAnne Mastonstråle. Tack för gott jobb säger vi till Björn och välkommen in säger vi till SusAnne.

2. Efter drygt 20 ÅR höjer vi 2025 medlemsavgiften från 150 till 200 kronor för vanlig medlem i Sverige och från 200 till 300 kronor för vanlig medlem boende utomlands. Kostnadshöjningen gör att vår medlemsavgift nu i köpkraft motsvarar vad 150 kronor var 2002. Så det hela blir nu en höjning för att inte sänka, som vår ordförande så fyndigt beskrev det hela.

Övriga styrelsen ser ut som tidigare, liksom revisorer och valberedning. Bara ett år äldre.
Se vilka de är, här.

Mer om årsmötet kommer i nästkommande nummer av Vapenbilden.

Du gillar kanske också...